Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей та підлітків
Науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю
В цьому році науковий форум присвячен 90-річчю з дня народження видатного вченого, лікаря-педіатра, доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України - Коренєва Миколи Михайловича, який в період з 1986 по 2017 роки займав пост директора ДУ "ІОЗДП НАМН".
День 1
День 2
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
День 1. 17.11.2021. Початок о 10:00
1 секція
10:00 – 10:15
10:00 – 10:15
Георгій Даниленко
директор ДУ "ІОЗДП НАМН", доктор мед. наук, професор
Професор М. Коренєв. Шляхи становлення науковця
10:15 – 10:30
10:15 – 10:30
Людмила Богмат
д-р мед. наук, професор, зав. відділення кардіоревматології та коморбідніх станів ДУ "ІОЗДП НАМН"
Проблеми розвитку коморбідних станів у дітей з хронічною соматичною патологією
10:30 – 10:50
10:30 – 10:50
Ольга Бєлоусова
д-р мед. наук, професор, зав. кафедри педіатричної гастроентерології та нутріциології ХМАПО, голова Харківської обласної Асоціації дитячих гастроентерологів і нутріциологів України
Джерела метаболічних порушень: акцент на коморбідній патології
10:50 – 11:10
10:50 – 11:10
Наталя Шевченко
д-р мед. наук, професор, зав. кафедри педіатрії № 2 ХНУ імені В.Н. Каразіна
Запальні артропатії та патологія суглобів незапального генезу у дітей та підлітків – 20-річна історія вивчення 
11:10 – 11:25
11:10 – 11:25
Ганна Гнилоскуренко
канд. мед. наук, доцент кафедри педіатрії № 4 НМУ ім. О.О. Богомольца
Метаболічний синдром і патологія сну у дітей
11:25 – 11:40
11:25 – 11:40
Катерина Штрах
асистент кафедри педіатрії № 2 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Сучасні принципи діагностики й лікування артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків та її профілатики в період пандемії COVID-19
11:40 – 11:50
11:40 – 11:50
Діна Кашкалда
канд. біол. наук, провідний науковий співробітник лабораторії вікової ендокринології та обміну речовин ДУ "ІОЗДП НАМН"
Вплив окислювального стресу на гормонально-метаболічні показники у підлітків із порушеннями серцево-судинної системи
11:50 – 12:00
11:50 – 12:00
Віталій Мужановський
аспірант ДУ "ІОЗДП НАМН"
Фактори раннього енергетичного дисбалансу серцево-судинної системи у дітей різного віку під впливом високо-динамічних видів спорту
12:00 – 12:10
12:00 – 12:10
Анастасія Фадєєва
аспірант ДУ "ІОЗДП НАМН"
Особливості шкільного функціонування у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом
реклама

Наші партнери

День 1. 17.11.2021
2 секція
12:15 – 12:30
12:15 – 12:30
В'ячеслав Чернуський
д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії ХНУ імені В.Н. Каразіна
Імуномоделююча дія індуктора інтерферону циклоферону в комплексній терапії бронхіальної астми у дітей
12:30 – 12:50
12:30 – 12:50
Валентина Макаренко
канд. мед. наук, доцент кафедри педіатрії ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедри дитячих інфекцій ХМАПО
Covid -19. Реалії і перспективи
12:50 – 13:10
12:50 – 13:10
Вікторія Клименко
д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії № 2 ХНМУ
Сучасні підходи до лікування алергічного риніту
13:10 – 13:30
13:10 – 13:30
Лариса Страшок
д-р мед. наук, професор кафедри підліткової медицини ХМАПО
Роль кишкової проникності у формуванні неалкогольний жирової хвороби печінки у підлітків м ожирінням
13:30 – 13:45
13:30 – 13:45
Юлія Хаджинова
канд. мед. наук, асистент кафедри педіатрії № 2 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Зниження вмісту вітаміну Д у дітей, його профілактика та методи корекції
13:45 – 14:00
13:45 – 14:00
Костянтин Волошин
канд. мед. наук, доцент кафедри педіатрії № 2 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Структура патології шлунково-кишкового тракту у дітей шкільного віку - мешканців Харківського регіону
14:00 – 14:10
14:00 – 14:10
Людмила Камарчук
канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення педіатрії та реабілітації ДУ "ІОЗДП НАМН"
ГЕРХ: особливості розвитку та клінічного перебігу у підлітків
14:10 – 14:20
14:10 – 14:20
Юлія Карпушенко
канд. мед. наук, доцент кафедри пропедевтики педіатрії № 2 ХНМУ, КНП "МДКЛ -19" ХМР
Структурно-морфологічні характеристики верхніх відділів системи травлення у підлітків з алергією
реклама

Наші партнери

День 1. 17.11.2021
3 секція
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00
Світлана Турчина
д-р мед. наук, завідувач відділення ендокринної патології та статевого дозрівання ДУ "ІОЗДП НАМН"
Сучасні можливості профілактики та лікування ендокринної патології у дітей шкільного віку
15:00 – 15:15
15:00 – 15:15
Світлана Чумак
канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення ендокринної патології та статевого дозрівання ДУ "ІОЗДП НАМН"
Проблема патології росту в дитячому віці
15:15 – 15:25
15:15 – 15:25
Інна Дємєнкова
канд. мед. наук, старший науковий співробітник лабораторії медичної генетики ДУ "ІОЗДП НАМН"
Оцінка спадковості в сім'ях хлопців-підлітків із затримкою статевого розвитку
15:25 – 15:35
15:25 – 15:35
Катерина Шарун
науковий співробітник лабораторії вікової ендокринології та обміну речовин ДУ "ІОЗДП НАМН"
Взаємозв’язок між показниками інсулінорезистентності та окислювального балансу у підлітків із гіпоандрогенією
15:35 – 15:50
15:35 – 15:50
Сергій Цилюрик
науковий співробітник відділення психології розвитку ДУ "ІОЗДП НАМН"
Психологічний супровід дітей та підлітків хворих на ЦД І типу на різних етапах лікування
15:50 – 16:10
15:50 – 16:10
Вікторія Диннік
д-р мед. наук, заступник директора з наукової роботи ДУ "ІОЗДП НАМН"
Репродуктивний потенціал - шляхи його збереження
16:10 – 16:25
16:10 – 16:25
Наталія Багацька
д-р біол. наук, професор, зав. лабораторії медичної генетики ДУ "ІОЗДП НАМН", професор кафедри біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Сучасні уявлення про спадкові та середовищні чинники при порушеннях менструальної функції у дівчат-підлітків
16:25 – 16:35
16:25 – 16:35
Валентина Нефідова
канд. біол. наук, старший науковий співробітник лабораторії медичної генетики ДУ "ІОЗДП НАМН"
Генетичні особливості у дівчат-підлітків із вторинною аменореєю
16:35 – 16:45
16:35 – 16:45
Оксана Верхошанова
канд. мед. наук, зав. відділення дитячої гінекології та збереження репродуктивного потенціалу дівчат ДУ "ІОЗДП НАМН"
Становлення менструальної функції у дівчат-підлітків на тлі коморбідної патології
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
Олена Беляєва
канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення психології розвитку ДУ "ІОЗДП НАМН"
Психологічний супровід дівчат-підлітків із порушеннями менструального циклу
17:00 – 17:10
17:00 – 17:10
Ганна Гавенко
аспірант ДУ "ІОЗДП НАМН"
Обтяжений сімейний анамнез як фактор ризику формування аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду
17:10 – 17:20
17:10 – 17:20
Альона Дружиніна
аспірант ДУ "ІОЗДП НАМН"
Характеристика коморбідної патології у дівчат з аномальними матковими кровотечами в пубертатному періоді
День 2. 18.11.2021. Початок о 10:00
4 секція
10:00 – 10:25
10:00 – 10:25
Людмила Пархоменко
д-р мед. наук, професор кафедри педіатрії ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Роль підліткової медицини в розбудові системи охорони здоров’я
10:25 – 10:40
10:25 – 10:40
Тетяна Чайченко
д-р мед. наук, професор кафедри педіатрії № 1 та неонатології ХНМУ
Парадокси здоров'я підліткового віку в гормональному дзеркалі
10:40 – 11:10
10:40 – 11:10
Ігор Сергета
д-р мед. наук, професор, зав. кафедри загальної гігієни та екології ВНМУ ім. М.І. Пірогова
Закономірності перебігу процесів психофізіологічної і психічної адаптації сучасних учнів у віці 14-17 років: провідні тенденції та шляхи корекції
11:10 – 11:25
11:10 – 11:25
Леонід Подрігало
д-р мед. наук, професор, професор кафедри медичних дисциплін та охорони здоров'я ХДАФК
Використання елементів гейміфікації в моніторингу здоров’я дітей, підлітків та молоді
11:25 – 11:40
11:25 – 11:40
Марина Пацера
канд. мед. наук, доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ЗДМУ
Значення інформаційно-комунікаційних технологій в галузі збереження здоров’я дітей
11:40 – 11:50
11:40 – 11:50
Ольга Зінчук
асистент кафедри гігієни та соціальної медицини ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Оцінка фізичного розвитку школярів як метод формування груп ризику
11:50 – 12:00
11:50 – 12:00
Ганна Чернякова
канд. мед. наук, зав. відділу гігієни дітей шкільного віку та підлітків ДУ "ІОЗДП НАМН"
Сучасні тенденції фізичного розвитку школярів м. Харкова
12:00 – 12:20
12:00 – 12:20
Лариса Страшок
д-р мед. наук, професор кафедри підліткової медицини ХМАПО
Лікарська професійна консультація підлітків в умовах реформування підліткової медицини
12:20 – 12:35
12:20 – 12:35
Тетяна Пересипкіна
канд. мед. наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Роль медичних працівників закладів освіти у запобіганні розвитку неінфекційних захворювань в учнів
12:35 – 12:55
12:35 – 12:55
Кристиан Мирре
President the FDFE (Foundation for a Drug Free Europe) and DFW (Drug Free World), Бельгія
Канабіс та молодь. Давайте поговорим про це!
12:55 – 13:05
12:55 – 13:05
Ганна Островська
асистент кафедри гігієни та соціальної медицини ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Способи оцінки показників функціональної асиметрії в учнів початкової школи, що займаються спортом
13:05 – 13:20
13:05 – 13:20
Оксана Загороднєва
канд. мед. наук, доцент кафедри гігієни та соціальної медицини ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Медико-соціальне значення поширеності ВІЛ-інфекції серед дитячого населення та молоді
реклама

Наші партнери

2 день. 18.11.2021.
5 секція
13:25 – 13:45
13:25 – 13:45
Емілія Михайлова
д-р мед. наук, зав. відділення психіатрії ДУ "ІОЗДП НАМН"
Профілактичні стратегії у системі охорони  психічного здоров’я дітей та підлітків
13:45 – 14:05
13:45 – 14:05
Тетяна Матковська
канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення психіатрії ДУ "ІОЗДП НАМН"
Психосоціальні та освітні втручання у дітей з агресивною поведінкою
14:05 – 14:20
14:05 – 14:20
Дмитро Мітельов
канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення психіатрії ДУ "ІОЗДП НАМН"
До проблеми діагностики та терапії емоційних та поведінкових порушень у дітей з хронічними ендокринними захворюваннями
14:20 – 14:50
14:20 – 14:50
Наталія Міхановська
д-р. мед. наук, професор кафедри гігієни та соціальної медицини ХНУ імені В.Н. Каразіна
Інноваційні технології діагностики психосоціальної дисфункції у дітей  шкільного віку
14:50 – 15:05
14:50 – 15:05
Олена Беляєва
канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення психології розвитку ДУ "ІОЗДП НАМН"
Принципи сімейної реабілітації підлітків з депресивним розладом поведінки
15:05 – 15:25
15:05 – 15:25
Людмила Танцура
д-р мед. наук, професор, зав. відділом дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ "Інститут психіатрії, неврології та наркології НАМН України"
Рідкі епілептичні синдроми у дітей
15:25 – 15:40
15:25 – 15:40
Дмитро Мітельов
канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення психіатрії ДУ "ІОЗДП НАМН"
Нейрокогнітивні порушення у дітей та підлітків з деякими неврологічними, психічними та ендокринними захворюваннями (клініка, діагностика, терапія)
15:40 – 15:50
15:40 – 15:50
Людмила Глотка
канд. біол. наук, старший науковий співробітник лабораторії медичної генетики ДУ "ІОЗДП НАМН"
Роль спадкових факторів при депресивних розладах у дітей та підлітків
15:50 – 16:05
15:50 – 16:05
Юлія Волкова
канд. біол. наук, зав. лабораторії вікової ендокринології та обміну речовин ДУ "ІОЗДП НАМН"
Вплив психосоціального клімату сім’ї на нейрогормональний статус підлітків із депресивним розладом поведінки
16:05 – 16:25
16:05 – 16:25
Ірина Стрельнікова
канд. мед. наук, доцент кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи ХНМУ
Тривожні та депресивні розлади у підлітків з мітохондріальною патологією (механізми формування, система корекції та профілактики)
реклама

Наші партнери

2 день. 18.11.2021.
6 секція
16:30 – 16:55
16:30 – 16:55
Ганна Кукуруза
д-р психол. наук, зав. відділення психології розвитку ДУ "ІОЗДП НАМН"
Базові принципи та ефективність раннього втручання
16:55 – 17:05
16:55 – 17:05
Марта Жоана де Соуза Пінту
Політехнічний інститут Порту - Школа медичних технологій (P. Porto – ESS); Національна система раннього втручання – Місцева команда раннього втручання регіону Гая Сул (SNIPI - ELI Gaia Sul), Португалія
Як сім'ї беруть участь у програмах підтримки, реалізованих місцевими командами раннього втручання
17:05 – 17:25
17:05 – 17:25
Тетяна Міщук
Комунальна реабілітаційна установа змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело», м. Львів
Міжнародна класифікація функціонування дітей та підлітків та природні контексти розвитку дитини
17:25 – 17:45
17:25 – 17:45
Оксана Кривоногова
відділ методичного центру раннього втручання КУ "Обласний центр методичної роботи та соціальних виплат" Департаменту сімейної та соціальної політики Одеської ОДА
Використання альтернативної і додаткової комунікації в ранньому втручанні
17:45 – 17:55
17:45 – 17:55
Олена Близнюк
молодший науковий співробітник відділення психології розвитку ДУ "ІОЗДП НАМН"
Можливості сімейно-центрованого раннього втручання в ситуації пандемії Сovid-19
Завершення конференції
17:55 – 18:00
17:55 – 18:00
Георгій Даниленко
д-р мед. наук, професор, директор ДУ "ІОЗДП НАМН"
Прийняття резолюції. Заключне слово
Генеральний партнер
Партнери
Made on
Tilda